Det billigaste begravningsalternativet hos en begravningsbyrå är att välja begravning utan ceremoni. Det kan kosta knappt 9000 kr. Men det är inte bara priset som ligger bakom att denna form har fyrdubblats i popularitet under senaste tio åren.
Idag är det fyra gånger så många som väljer begravning utan ceremoni mot för år 2009. En begravningsbyrå i Stockholm anger att ökning innebär att ca 8 % väljer denna begravningsform. Det är alltså betydligt vanligare med ceremoni men denna form ökar alltså kraftigt.

Det finns flera orsaker till denna utveckling och samtidigt kan det handla om en trend. Ju fler som väljer ett alternativ desto vanligare blir det. Ju vanligare det blir desto oftare kommer det upp som alternativ när begravningen ska planeras på en begravningsbyrå.

Många tror att denna begravning enbart väljs när det inte finns några anhöriga som vill ha en ceremoni där man kan ta ett sista avsked. Men det finns generellt andra orsaker bakom valet.

En orsak är personen som avlidit önskat sig detta i förväg. Man kanske inte vill att de anhöriga ska ha konflikter kring ceremonin eller att pengarna istället ska läggas på begravningsbyrå göteborg och annat än blommor och kista. Att respektera personens sista önskan är viktigt även om det för många anhöriga kan kännas tufft att inte få ge ett sista avsked.

En av de största orsakerna är däremot att de anhöriga inte haft så nära relation med den avlidne. Man ser därmed inte ceremoni som någon viktig del. En annan orsak som nämns är att de anhöriga har svårt att komma överens. Istället för att det ska bli en stor konflikt väljer man helt enkelt att lägga bort tanken på ceremoni och istället begrava direkt. Sedan kan de anhöriga ha mindre ceremonier på egna hand utan att detta behöver ske tillsammans.

Stora regionala skillnader
Det är däremot stora skillnader över Sverige hur vanlig begravningsformen är. På Gotland och i Småland är det enbart 5 % som väljer detta medan storstäderna är de som leder med flesta begravningar utan ceremoni. Utöver storstäderna har även Dalarna en hög procent som väljer detta alternativ.

Genom att trenden är olika stark i olika delar av Sverige går de även att se skillnader hos den begravningsbyrå som vänder sig mot dessa delar av landet. Där begravning utan ceremoni är vanligt lyfts även det mer fram på hemsidan. En begravningsbyrå försöker ju självklart möta kundernas behov och önskemål av tjänster.