Fukt är resultatet av ångor från vatten och det kan ge vissa komplikationer för hus och byggnader. Fukten kan påverka olika beroende på hur den tar form, fukten tar sig ofta fram som en sugande kraft antingen via luft eller tyngd. Antingen från regn och nederbörd eller fukt från material som till exempel trä. Det kan även komma från marken eller från något slags läckage. Fuktigheten som uppstår beror på olika faktorer, dels luften utomhus men också dela temperaturen  inomhus och storleken på ventilationen som finns. Det är viktigt att ha koll på varningstecken när det kommer till fukt för det kan skapa väldigt mycket problem i ett hus eller byggnad, så ta bort svartmögel med aquademica.

 

Åtgärder till att förhindra fukt 

Ånga från klimatet är inget som går att undvika, det pågår hela tiden påfrestningar på husets fasad och fukten transporteras in och ut hela tiden. Det finns dock en så kallad ångspärr (till exempel material som plastfolie) som kan användas inifrån huset eller byggnaden som förhindrar att fukten stannar kvar och istället tar sig ut via ventilationen som den ska göra. På vissa ställen bör dock inte ångspärr användas, i exempelvis källarutrymmen bör det undvikas eftersom fukten här är som värst och kommer då bara att skapa problem om det inte får “andas”. Istället bör man se till att skapa högre temperaturer och torrare atmosfär vilket gör risken mindre för skador från fukt. En till åtgärd som kan göras är att inte använda material som drar åt sig så mycket vatten och fukt, till exempel trä och textil. 

 

Kondensation kan också vara en stor faktor till att fukt bildas. Man kan försöka hålla kondensationen på en låg nivå så att ånga och fuktskador inte uppstår. Ju lägre temperatur desto tunnare blir luften. Kondens bildas när fuktig och varm inomhusluft möter en kall yta, fukten bildas då till små droppar av vatten. 

 

Att tänka på: 

Håll koll på ställen i ditt hus eller byggnad där vatten kan ha tendens att samla sig eller förekomma. Försök hitta en lösning där vattnet kan försvinna. Se över temperaturerna i byggnaden och försök att hålla dem lite lägre när det går. Välj konstruktioner varsamt, de ska inte ha flera skikt och vara för täta så att fukten blir instängd. Väggar och tak bör vara täta emot luft, på så vis undviks risken för att luftrörelser kan uppstå. Var även noga med valet av material, det ska anpassas utefter byggnaden och var det är eller kommer vara placerat. Ett material som anses vara skyddat mot fukt kanske inte är det om byggnaden är placerad på en miljö som inte är optimalt för just det materialet.