Det finns många olika yrken och inom en förhållandevis liten kategori som hantverkare finns det en uppsjö av olika arbetsområden. Även om de gör liknande saker och alla kan röra sig på samma byggarbetsplats så är deras ansvarsområden och kompetenser ofta helt olika. Här går vi igenom fem olika hantverkaryrken och på vilka sätt de skiljer sig åt. De yrken vi kommer gå igenom är:

• Snickare
• Takläggare
• Målare
• Plattsättare
• Stenläggare

Snickare
En snickares jobb är det som de allra flesta känner till. Om man bygger ett trähus så kommer snickaren vara den som reser stommen, sätter ihop väggarna, fyller på med isolering och bygger stora delar av huset. Det intressanta är att en snickare kan göra det som en takläggare gör, nämligen att lägga tak, men inte det som en plattsättare arbetar med.

Takläggare
En takläggare är i grunden en snickare men har fördjupat sina kunskaper i att lägga tak. När det kommer till tak så kan man både reparera befintliga tak och sätta upp helt nya vid nybyggnationer eller när någon ska byta tak på sitt hus. Eftersom det finns många olika sorters tak, plåttak, eternittakt, halmtak med flera så är det inte så konstigt att det finns en egen yrkesgrupp för just det här området.

Målare
Det mest uppenbara yrket är målaren som arbetar mycket med färg och pensel för att ta hand om fastigheterna. Målare arbetar till viss del utomhus med fasader och snickerier som dörrfoder och fönsterkarmar. De gör också en stor del av sitt arbete inomhus där de målar både väggar och tak. Att måla tak är generellt ganska slitsamt för axlar och rygg så där får ofta målare kopplas in som har erfarenheten hos takläggare verktygen och tekniken att måla skonsamt men samtidigt med hög precision.

Målarens andra uppdrag
En målare arbetar inte bara med färg utan också med tapeter för takläggare. Många målare tillbringar mer tid på dagarna med att spackla, slipa och tapetsera än med att måla med. Eftersom i princip varje vägg i ett hus har tapeter och många människor tycker om att förnya med jämna mellanrum så är en duktig målare, som kan tapetsera, sällan utan arbete.

Plattsättare
Den som avviker mest i den här gruppen med hantverkare är plattsättaren. Han har en helt egen kompetens som handlar om att sätta kakel och klinkers. En plattsättare arbetar mycket med kök och badrum där vi har som mest kakel men de kan också göra jobb i andra delar av huset.

Stenläggare
Till skillnad från plattsättaren som arbetar inomhus med att lägga kakel och göra om inredning så arbetar stenläggaren utomhus med marksten. De arbetar ofta tätt ihop med anläggningsarbetaren som gräver och anlägger trädgårdar och liknande. En stenläggare kan till exempel lägga kullersten på gator och lägga stenplattor till din nybyggda pergola på baksidan.

Sammanfattningsvis om hantverkaryrken:
Det finns många olika hantverkaryrken och några av dem som exempelvis takläggare är förgreningar inom andra yrkesgrupper som snickare. Några arbetar främst inomhus, som plattsättaren medans andra nästan bara arbetar ute, stenläggarna och anläggningsarbetarna.