Det finns många firmor som är riktigt duktiga på det de gör och som kan driva ut fukten ur ditt hus på olika sätt. Sitter fuktskadan i dina väggar så kommer de att börja kolla efter läckan. Detta kallas att de gör en läcksökning. Det är alltid första steget för att kunna täppa till den. Det är ingen mening att börja fuktsanera om det bara fortsätter att komma in fukt genom läckan. När läckan är hittad och åtgärdad så kollar de hur stora skadorna är på dina väggar efter fuktskadorna. Vad som därefter behöver göras är olika från hus till hus. Är det så att fuktskadorna på dina väggar är allt för kraftiga så kommer de att behöva byta ut delar av väggarna, eller om du har akut vattenskada badrum. Fukten gör att träet ruttnar och det försämrar väggarnas kvalitet. När delar byts ut så byts det alltid ut med en försiktighetsprincip. Det betyder att det som antas vara det minst fuktskadat byts ut och bara det som är 100% torrt lämnas kvar. Det är för att svampsporer annars kan stanna kvar och frodas.