Är du entreprenör och driver ett mindre företag? Många når en period där man känner att man inte längre driver verksamheten framåt. Att man står och stampar på samma ställe, och inte utvecklas. När så sker, är det lätt att tappa det driv och den motivation som krävs för att driva ett företag. I den här texten samlar vi ett antal tips som kan hjälpa småföretagare att växa – det handlar om allt från factoring, till att sätta upp tydliga delmål som tar dig närmare mot din vision.

Factoring
Är likviditeten ett hinder för dig? För många mindre företag är det lätt att undvika vissa större affärer eftersom det helt enkelt är riskfyllt. Du behöver kanske göra stora utlägg för att förse kunden med de varor eller tjänster som denne vill köpa. Till råga på det, så kan förfallotiden vara över en månad.

Med factoring kan det bli enklare att expandera, om likviditeten är en anledning till att du kanske inte vågar satsa i nuläget. Factoring innebär att du säljer fakturan till ett bolag som ger dig pengar nästan omedelbart. Många förknippar den här tjänsten med något för större bolag, men det kan vara aktuellt även för mindre verksamheter.

Ta hand om engagerade medarbetare
Det kanske inte behövs sägas, men om du har anställda, så är de mycket viktiga för att företaget ska kunna nå sina mål. Sätt upp en tydlig kravspecifikation som du använder dig av vid rekrytering. Nöj dig inte förrän du har hittat det som du söker, och som du tror att verksamheten behöver. Givetvis behöver kravspecifikationerna vara rimliga i förhållande till vilken kompetens som finns, vad du kan betala samt andra faktorer.

Dina medarbetare bör vara motiverade, engagerade hos ett företag som jobbar med att sälja fakturor och ha en bra attityd. Det kommer garanterat hjälpa företaget att växa. Att ta hand om de anställda lönar sig på lång sikt, eftersom de blir betydligt mer investerade i firmans välmående.

Testa ny marknadsföring
Har du haft samma plan för marknadsföringen under många år? I sådana fall kan det vara läge att se över den. Möjligheterna till marknadsföring ändrar sig jämt och ständigt – speciellt med tanke på de förutsättningar som idag finns för digital marknadsföring.

Som alltid behöver du peka på vilken målgrupp som är relevant för din verksamhet. Nå dem i rätt kanaler och med rätt budskap. Läs på om vilka marknadsföringstrender som råder just nu – och satsa på det som fungerar bäst och som stämmer överens med ert koncept.

Hitta nya marknader
Kanske har du en välfungerande marknad. Om du dock känner att du står och stampar på samma ställe, kan det vara läge att se över om du kan nå nya områden med dina tjänster eller produkter. Finns det något i dem som kan riktas mot andra målgrupper, i andra branscher? Till exempel kanske du riktar dig mot medelålders personer idag – kanske kan en liten ändring göra så att du breddar målgruppen genom att tilltala även yngre personer? Genom att hitta nya marknader kan du driva verksamheten framåt i hög fart. Kanske kan tillväxten hjälpas med factoring – det första tipset i den här artikeln.